Zer da ALDA? / ¿Qué es ALDA?

ALDA aldizkaria jaio da! Zuetako askok dagoeneko esku artean izango duzue ELAren aldizkari berria. Izenak berak dioen bezala, gizarte eredua ALDAtu, justizia soziala ALDArrikatu, finean, zure ALDAmenean egon nahi duen aldizkari berria duzu hau. 100.00O etxeetara iritsiko da, aldaketa sozial masibo baterako tresna eta bozgoragailu izateko asmoz.

Gauza asko egin nahi dugu, eta guztiek ALDA dute erroan: ALDAtu, ALDArrikatu, ALDAmenean egon... ALDAk bere lau hizkietan oinarrizko beste hainbeste kontzeptu biltzen ditu: Aldaketa, Lana, Demokrazia, Alternatibak.

Aldizkari hau tresna masiboa izateko asmoz jaio da (Euskal Herriko 100.000tik gora etxetara iritsiko da), lan mundutik abiatuta jendartea eraldatzeko, eredu demokratikoago baten bila; orriotan neoliberalismoaren eta desberdintasun estrukturalaren alternatibek bozgorailu bat izango dute, modu erakargarrian bultzada emango diena.

ALDA zer da? sindikalismotik eragiteko ELAk martxan jarri duen tresna bat, baina hortik aurrera ere lantokietako hormak zeharkatu eta kale-auzoetan barreiatzeko asmoa duena. Borroka guztiak borroka bera dira, eta ALDAk lan egingo du bat egin dezaten. Aldizkarian eskura ditugu horren adibideak: lehen zenbaki honetan martxoaren 8ko greba feministaren barne-historia jaso dugu; mugimendu hau izango da eraldaketa sozialari bultzada emango diona, gurean eta herrialde guztietan. Txetx Etcheverry bakegileak ETAren armagabetze prozesuaren analisi lasai, pertsonal eta egokia egiten du, Baionako ekitaldi handi hartatik urtebete igaro denean.

Laster izango da Maiatzaren Lehena, langile-klasearen eguna; 2018an enpresetatik harago deiadar bat hedatu nahi da: Hemen inor ez dago sobera. Txiki Muñozek azaltzen duen pobreziaren aurkako gerra da; bere emaitza, Euskal Herriko Eskubide Sozialen Kartak Iruñeko eta Gasteizko parlamentuetara eraman duen Herritar Legegintza Ekimena.

Bestalde, pentsionistak ez dira soilik beren buruen alde borrokan ari, eta ALDAk hori ondo daki. Horregatik, hemen badute beren lekua. Erretiratu arte lan egin dute, baina beste askok ez dute aukera hori izan, eta heriotzak lantokitik zuzenean eraman zituen. Bada zerbait lantokietatik irten eta plazak bete behar dituena, laneko ezbeharren salaketa, amairik ez duen odoljario horrena. Ez da amaitzen, ezta gutxitu ere.

Eta kalera irtenda, ALDAk zinema ogibide duten bi aktore bildu ditu. Zeluloidearen langileak dira, eta horren oso kontziente dira, oso ezagunak izanagatik ere: Eneko Sagardoy benetan da handia (zenbat eta hurbilago, are nabarmenagoa da bere gizatasuna), eta Itziar Ituñok mundu hobea lortzeko mugitzera bultzatzen duen langile kontzientzia gorpuzten du.

Baina hau hasiera besterik ez da. Bi hilero ALDA zure etxean sartuko da. Ziur gaude gustokoa izango duzula.

Landeia bi hilean behin argitaratuko den aldizkari bihurtu da, ekintza sindikalera zuzendua; berez delegatuei bidaltzeko asmoa dugu. Haatik, ordezkaria izan ez eta paperean jasotzen jarraitu nahi baduzu, eska ezazu helbide honetan: ELA, Komunikazio bulegoa. Barrainkua 13, Bilbao, edota landeia@ela.eus e-mailean. Bestalde, https://www.ela.eus/alda webgunetik ALDA eta Landeia aldizkarien bertsio digitala jaisteko aukera izango duzu ere.

¡Ha nacido ALDA! Muchos/as de vosotros/as ya tendréis en vuestras manos la nueva revista de ELA. Tal y como su nombre indica, ALDA es la raíz de muchas cosas que queremos hacer: ALDAtu (cambiar, transformar), ALDArrikatu (reivindicar), ALDAmenean egon (estar al lado)... ALDA condensa en sus cuatro letras otros tantos conceptos irrenunciables: Aldaketa, Lana, Demokrazia, Alternatibak.

Nace con la vocación de ser una herramienta masiva (va a llegar a más de 100.000 hogares de toda Euskal Herria) para la transformación social desde el mundo del trabajo, hacia un modelo de sociedad más democrático, y donde las alternativas al neoliberalismo y la desigualdad estructural tengan un altavoz y un trampolín eficaz y atractivo.

ALDA es la herramienta que ELA pone en marcha para actuar desde el sindicalismo, pero con la idea de atravesar las paredes de los centros del trabajo y derramarse por calles y barrios. Todas las luchas son la misma lucha, y ALDA va a trabajar para que confluyan. Y tenemos ejemplos: en este primer número se recoge la intrahistoria de la huelga feminista del pasado 8 de marzo, el movimiento llamado a tirar del carro de la transformación social en este país y en todos los demás. El artesano de la paz Txetx Etcheverry hace un análisis sereno, personal y muy apropiado sobre el proceso de desarme de ETA, ahora que se ha cumplido un año del gran acto de Baiona.

Estamos en puertas del Primero de Mayo, la fiesta de la clase trabajadora, que en 2018 salta los muros de las empresas para gritar: Aquí no sobra nadie. Es la guerra contra la pobreza que explica Txiki Muñoz y que se materializa en la Iniciativa Legislativa Popular que la Carta Social de los Derechos de Euskal Herria ha registrado en los Parlamentos de Gasteiz e Iruña.

Las personas pensionistas no solo luchan por lo suyo, y ALDA lo tiene claro. Por eso tienen aquí su sitio. Han trabajado hasta la jubilación, pero otras muchas personas no han tenido esa suerte y la muerte se las llevó directamente del tajo. Si algo debe saltar los muros de los centros de trabajo e inundar las plazas, eso es la siniestralidad laboral, sangría que no cesa. Ni siquiera se reduce.

Y en esa tarea de salir a la calle, ALDA ha reunido a dos personas que se ganan la vida en el cine. Son currelas del celuloide, y lo tienen muy claro, por mucho que sus rostros sean famosos: Eneko Sagardoy es un gigante de verdad (cuanto más cercano, más grande es su humanidad), e Itziar Ituño encarna una conciencia obrera que invita a moverse por un mundo mejor. Y esto es solo el principio. Cada dos meses, ALDA entrará en tu casa. Seguro que te gusta.

Landeia se reconvierte en una revista bimestral, dirigida a la acción sindical que, en principio, está concebida para ser enviada a los delegados y delegadas. Si no lo eres y quieres seguir recibiéndola en papel, solicítala en: ELA, Komunikazio bulegoa. Barrainkua 13, Bilbao o Landeia@ela.eus. Por otra parte, en la web https://www.ela.eus/alda podrás descargarte la versión digital de ambas publicaciones, ALDA y Landeia.