Eusko Jaurlaritzaren Berpiztu programa propaganda hutsa dela dio ELAk

2020/10/14
Ekonomia eta enplegua suspertzeko planak aurrekoen ildoari jarraitzen diola azpimarratu du, ez baitu ez partida berririk ez igoerarik. "Beste behin ere, propaganda eta engainu ariketa baten aurrean gaude", adierazi du sindikatuak, eta berretsi du beharrezkoa dela "Gobernuaren propaganda-politika hori haustea, non partida berak behin eta berriz iragartzen diren, plan desberdinetan jasotzen baitira, baina aurrekontuak handitu gabe, eta aurrekontu-programa horiek murriztuz". Gogorarazi dute politikak errotik aldatu behar direla eta aurrekontuak nabarmen handitu behar direla zerbitzu publikoak eta eskubide sozialak zabaltzen dituzten politiketara bideratzeko. Horretarako, ezinbestekotzat jotzen dute diru-bilketaren igoera handiari ekitea, zerga-iruzurraren aurkako borrokaren eta errenta handiei, enpresa-etekinei eta kapitalari ezarritako zergen igoeraren bidez.

ELAk adierazi duenez, Eusko Jaurlaritzak irailaren 29an EAEko ekonomia eta enplegua suspertzeko aurkeztu zuen Berpiztu plana "propaganda-maniobra bat besterik ez da, eta ez du aldatzen 2017-2020 plana; izan ere, gaur egungo izen bereko partidak jasotzen zituen, berriak balira bezala aurkeztu dira, baina egin nahi izan duten gauza bakarra urteko gastua bider lau egitea izan da”. Adierazi dute aurkeztutako planak ez duela benetako zehaztasunik. Gobernuak ez ditu zehaztu, ezta ere, horren diru-partida zehatzak. Gainera, beste erakunde batzuen ekarpenei irekitako plana izango dela adierazi du, "baina horrek ez du eragozten esatea 10.000 milioi euro izango dituela, zifra biribila da, handia dela ematen du, baina gaur egun Jaurlaritzaren programetan bideratzen den aurrekontuaren estrapolazioa baino ez da, eta, beraz, ez du benetako aurrekontu-gehikuntzarik jasotzen".

Gobernuak aurkeztutako PowerPointak jasotzen duen bezala – orain arte aurkeztutako euskarri bakarra –, planak bi jarduera-ardatz ditu: ekonomia suspertzea eta enplegua sortzea. Ardatz horiek Next Generation EU Europako funtsekin lerrokatuta egongo dira (Ekonomia suspertzeari buruzkoa, Errekuperazio eta Erresilientziaren Europako mekanismoarekin, eta enplegua sortzeari buruzkoa, REACT-EU programarekin).

Jaurlaritzaren arabera, lehen ardatzean 7.935 milioi euroko aurrekontua egongo da, horietatik ia 3.000 milioi azpiegitura publiko ekonomiko eta sozial berrietara bideratuko dira eta 2.500 ikerketa, berrikuntza eta eraldaketa digitalera. "Atal honetan ez da ezer zehazten, ez partida horiek nondik ateratzen diren, ezta zertara bideratuko diren ere. Hala ere, badugu Eusko Jaurlaritzaren jarduteko moduaren esperientzia, lankidetza publiko-pribatua irakasten baitu, edo, bestela esanda, enpresa pribatuei, inolako kontrolik gabe eta korporazio handientzako onurarekin, diru publikoa ematean datzana", adierazi du ELAk.

Bigarren ardatzean, 1.615 milioi euroko inbertsioa eta 135.000 lanpostu "sustatzea" aipatu ditu Eusko Jaurlaritzak. "Propagandaren atzean enplegu politika kontinuistak daude, lan merkatuan dagoen prekarietatea bultzatu dutenak", azpimarratu du sindikatuak.

Gauzak horrela, "tranpa" da bigarren ardatzari "enplegua sortzea" deitzea, eta kopuru osoa enplegu "sustatuei" erreferentzia egiten diela adierazi du.

"Gobernuak hitz anbiguo hori erabiltzen du, baina ez dakigu zertaz ari den, bere planari esker lanpostu horiek sortuko direlako mezu faltsua gizarteari helarazteko. Ez da argi geratzen banakatuta dagoela, eta adierazten da aipatutako guztizko kopurutik, enplegu 'pizgarri' horietatik 41.150 enplegurako prestakuntza-ikastaroak egingo dituzten langileen kopuruari dagozkiola. Argi dago prestakuntzak ez dakarrela enplegua sortzea, eta ez dago egiaztatuta prestakuntza horietara jotzen duten langabeen zati handi batek gero benetan enplegua lortzen duenik ".

ELAk gogorarazi du "pizgarriak" dituzten beste 10.480 lanpostu lan-eskaintza publikoetara aterako direla Berpiztu programaren indarraldiko lau urte eta erdian (hau da, urtero 2.600 enplegu publiko baino ez dira eskainiko). "LEPera plazak ateratzeak ez du esan nahi plaza berriak direnik. Are gehiago, egungo errealitatea eta beharrak ezagututa (behin-behineko langileen ehuneko handia, osasun eta hezkuntza arloko langile falta, erretiroak, etab.), eskaintza irrigarria da, sektore publikoan aldi baterako enplegua finkatzen ez duena eta orain arte egindako murrizketetan sakontzen duena ", azaldu du.

Gauzak horrela, ELAk azpimarratu du programa kontinuista bat dela, eta 2017-2020 plana ez dela apur bat aldatzen; izan ere, gaur egungo izen bereko partidak jasotzen zituen, berritzaile gisa aurkeztutakoak, baina egin nahi izan den gauza bakarra urteko gastua bider lau egitea izan da. "Diskurtso berria eraiki dute, beti ere, eduki praktikorik gabea baina politikoki zuzenak diren gaiak sartuz: ekonomia zirkularra, genero-berdintasuna, zaintza-eredu berriak, prekarietatea murriztea eta abar", laburbildu dute.

Hori dela eta, sindikatuak berretsi du beharrezkoa dela "Gobernuaren propaganda-politika honekin" haustea, izan ere, "aurrekontu-sail berak behin eta berriz iragartzen dira, plan desberdinetan jasotzen direlako, baina aurrekontuak handitu gabe, eta aurrekontu-programa horiek murriztuz".

Gogorarazi dute politikak errotik aldatu behar direla, aurrekontuak nabarmen handitu behar direla, eta zerbitzu publikoak eta eskubide sozialak zabaltzen dituzten politiketara bideratu behar direla, kalitatezko enplegua sortzeko eta prekarietatearen aurka borrokatzeko.

Horretarako, ezinbestekotzat jotzen dute diru-bilketaren igoera handiari ekitea, zerga-iruzurraren aurkako borrokaren eta errenta handiei, enpresa-etekinei eta kapitalari ezarritako zergen igoeraren bidez.