ELA zifratan

 

Afiliazioa Eskualdeka*

*Azken Kongresu Konfederaleko datuak ( 2021-11-24/25). Datuok 2021eko abuztua bitartekoak dira.

Eskualdea Afiliazioa %
Bilbo
    13.739 13,61
Gasteiz
13.660 13,54
Nafarroa 10.356 10,27 
Ezkerraldea-Kadagua
9.959 9,87
Eskumaldea
9.173 9,09
Donostia 8.249 8,17
Oria-Goierri
7.589 7,52
Ibaizabal-Nerbioi
7.370 7,30
Gernika-Durango
6.725 6,66
Oarso-Bidasoa
5.673 5,62
Deba
5.241 5,19
Urola-Kosta
3.191 3,16
TOTAL
100.925
100

 

Afiliazioa Federazioka

Federazioa Afiliazioa %
Industria eta Eraikuntza 38.362 38,01
Gizalan 33.616 33,31
Zerbitzuak 28.947 28,68
GUZTIRA 100.925 100

 

Adinaren araberako afiliazio portzentajeak

Adina %
< 30
3,42
30-39
15,65
40-49
32,01
50-59
32,92
60-64
14,54
> 65
1,46
GUZTIRA 100

 

Ordezkaritza sindikala

2021/06/30 %
ELA 36,08
UGT 14,17
CCOO 19,95
LAB 19,29
Besteak  10,52