ELA zifratan

 

Afiliazioa Eskualdeka*

Eskualdea Afiliazioa %
Bilbo 13.364 13,50
Gasteiz 12.633 12,77
Ezkerraldea-Kadagua 9.961 10,06
Nafarroa 9.561 9,66
Oria-Goierri 7.844 8,58
Eskumaldea 9.435 7,93
Ibaizabal-Nerbioi 7.445 7,52
Donostia 7.818 7,90
Gernika-Durango 6.709 6,78
Oarso-Bidasoa 5.723 5,78
Deba 5.472 5,53
Urola-Kosta 3.356 3,39
GUZTIRA 98.960
100

*Azken Kongresu Konfederaleko datuak ( 2017-06-15/16). Datuok 2017ko martxoa bitartekoak dira.

 

Afiliazioa Federazioka

Federazioa Afiliazioa %
Industria eta Eraikuntza 39.260 39,67
Gizalan 32.910 33,26
Zerbitzuak 26.790 27,07
GUZTIRA 98.960 100

 

Adinaren araberako afiliazio portzentajeak

Adina %
< 30
3,87
30-39
19,83
40-49
31,46
50-59
31,77
60-64
9,64
> 64
3,42
GUZTIRA 100

 

Ordezkaritza sindikala

2017/03/31 %
ELA 35,96
UGT 14,58
CCOO 20,10
LAB 18,03
Besteak (ESK,STEE-EILAS,USO,etab) 11,31