Jarduera berriro abiarazteko protokoloak

2020/04/24
Eusko Jaurlaritzak duela gutxi egin du "EAEko lantokietan jarduera modu seguruan abiarazteko jarduera-gida".

Eusko Jaurlaritzaren arabera,

"EAEko lantokietan jarduera modu seguruan abiarazteko jarduketa-gidaren helburua da langileen osasuna bermatzea, eta haren helburua da lantokiak berriro irekitzeko prozesuetan laguntzea, Osalanen, Lan Agintaritzaren eta Lan Ikuskaritzaren zerbitzuak eskuragarri daudela gogoraraziz, sor daitezkeen desadostasunak azkar konpontzeko.

Gidaliburu honen koordinazio operatiboa Eusko Jaurlaritzako Lan eta Justizia Saileko Lan eta Gizarte Segurantza Sailburuordetzak hartzen du bere gain, apirilaren 11ko 84/2017 Dekretuaren 8. artikuluak emandako eskumenei jarraikiz; izan ere, haren eskumena da gizarte-eragileek lan-harremanen eta laneko segurtasun eta osasunaren esparruan lortutako akordioak bultzatzea eta babestea”.

Gidak ezartzen duenaren arabera,

"Jarduera abiarazteko gida horren berri emango dute enpresek, eta Laneko Segurtasun eta Osasun Batzordeen kontsulta eta akordiora eramango dute, prebentzioko ordezkarien parte-hartzearekin".

Horregatik, gaur egun ere langileen legezko ordezkaritzak enpresako gidaren berri izan gabe jarraitzen badu, eranskinean eskabide-eredu bat ematen dizuegu, langileen ordezkariek enpresako zuzendaritzari eskatu ahal izan diezaioten.

 

XXXXXXXXXXXXX ENPRESAKO ZUZENDARITZARI

 

LANEKO ARRISKUEN PREBENTZIORAKO ZERBITZUARI

Covid-19ko alarma-egoeran egonda ere lan-jarduerara itzul daitezkeenez, prebentzio-delegatuek, prebentzio-arloan enpresarekin dugun lankidetza-eginkizunen barruan, zuzendaritzari eskatzen diogu, Laneko Arriskuen Prebentzioari buruzko 31/95 Legeak jasotzen duen bezala, une oro eta langile guztiei lan-baldintza seguruak berma diezazkiela hautemandako arriskuen aurrean.

Horretarako, enpresak prebentzio-zerbitzuarekin batera egindako idatzizko berrirekitze-prozedura helaraztea eskatzen dugu langileen ordezkariei eta prebentzio-delegatu guztiei, Osasun Ministerioak emandako gomendioekin bat etorriz. Prozedura horretan, lantokian ezarri beharreko prebentzio-neurriak eta kutsatzeko arriskua saihesteko neurri horien irismena jasoko dira.

Dokumentu hori arestian aipatutako 72 ordu horietan entregatuko da, ustezko irekiera baino lehen, eta denbora horretan langileen ordezkariek kontsultatu eta parte hartuko dute, hiru agenteen artean (enpresa, prebentzio-zerbitzua eta prebentzioko ordezkariak) ezarri beharreko neurriak adostu arte, Covid-19k kutsatzeko duen arriskuari egokitutako babes-mailara iritsi arte.

Alderdien artean adostasunik lortzen ez bada, idatziz helaraziko zaio Osalan/ISPLNri, eta haiek izango dute zentroa berriz irekitzean langileen osasuna bermatzeko eska daitezkeen gutxieneko neurriak hartzeko ardura. Neurri horiek Osasun Ministerioak aurreikusitako hiru arrisku-egoeretara egokitu beharko dira, eta arrisku-talde bakoitzerako gomendioak jaso.

3. arrisku-maila: kobidaren arriskuen esposizioa-19

2. arrisku-maila: arrisku txikiaren esposizioa kobid-19rekin

1. arrisku-maila: kobidaren arrisku-probabilitate txikia 19

 

Era berean, prebentzio-arloan eskumenak dituzten erakunde publikoek lantokiak berriz irekitzen hasteko egindako gomendioei jarraituko die enpresak.

http://www.osalan.euskadi.eus/coronavirus/-/covid19-procedimiento-empresa /

(Nafarroan hau kendu…)

 

Besteak beste, honako neurri hauek hartuko dituzte:

  • 1.- Neurri orokorrak, hala nola telelanaren bidez esposizio- edo hedapen-arriskua saihestea.
  • 2.- Antolaketa-neurriak, hala nola eskuen garbiketa erraztea, ordutegi-malgutasuna, 2 metroko gutxieneko segurtasun-tarteak mantentzea, edukierak mugatzea eta bilerak saihestea, eremu komunen garbiketa areagotzea.
  • 3.- Babes kolektiboa, hala nola aireztapena handitzea, bereizteko holtzak, gutxieneko distantziak mugatzea.
  • 4.- Babes indibiduala: eskularruak, betaurreko eta maskara homologatuak arrisku bakoitzerako egokituak.
  • 5.- Egoerari buruzko etengabeko prestakuntza eta informazioa Covid-19aren aurrean, megafonia bidezko kartel edo mezuen bidez.

Bereziki aintzat hartuko dira enpresan bereziki sentikorrak diren pertsonak, berriz irekitzean haien patologiak ez larriagotzeko, eta Osasun Ministerioak prebentzio-zerbitzuen bidez kolektibo horrentzat ezarritako irizpideei jarraituko zaie.

Prebentzio-delegatuek neurri horien ezarpen- eta babes-maila egiaztatuko dute, eta jarraipena egingo dute. Horretarako, komunikazio arina eta jarraitua izango dute enpresarekin, kasu bakoitzean ezarritako neurriak aldatu ahal izateko.

 

Horregatik guztiagatik, honako hau

 

ESKATZEN DUGU,

 

Enpresari eskatzen zaio lantokia berriro ireki baino 72 ordu lehenago prozedura hori langileen ordezkariei emateko. Horrela ez balitz, egoera salatzeko behar diren instantzietara joko dugu.

 

 

Sinatua: XXXXXX                                                              Jasoa:

Prebentzioko ordezkariak

 

 

 

XXXXX (e) n, 2020ko xxxaren xx (e) (a) n