Zaharren hiru egoitza - Tolosako Lurreamendi, Zumarragako Argixao eta Ordiziako San Jose, hain zuzen – eta Gipuzkoako Aldundiaren aurkako demandak aurkeztu ditu ELAk

2020/04/14
ELAk Tolosako Lurreamendi, Zumarragako Argixao eta Ordiziako San Jose egoitzetako langileen osasun, bizitza eta osotasun fisikorako eskubidea babesteko demanda bana erregistratu du Donostiako Lan Arloko Epaitegian, eta kautelazko neurriak eskatu ditu zuzendaritzak berehala eman diezazkien homologatutako norbera babesteko ekipamenduak langile guztiei, hauek behar bezala erabili eta plantilla osoari testak berehala egiteko eskatu du. Eskarian, ELAk ere exijitzen du langileen osasuna bermatzen ez den egun bakoitzeko isuna jartzea zerbitzua kudeatzen duten enpresei.

Gainera, ELAk Osakidetzaren berehalako esku-hartze integrala eskatu du egoitza-zentroetan bitartekoak zabalduz, horietako batzuetan, kutsadurek eragindako egoera oso kritikoa baita. Tolosako Lurreamendi, Ordiziako San Jose edo Arrasateko Iturbide egoitzetan, Covid-19 bidezko erabiltzaile positiboak %80raino iristen dira, eta kutsatuta edo bajan dauden langileak plantillaren heren bat dira. Aldundiaren beraren datuen arabera, Gipuzkoako egoitzetan hildakoak 90 baino gehiago dira dagoeneko; COVID-19k eragindako Gipuzkoako heriotzen % 70 egoitzetan gertatu da.

Astean zehar, langileen osasunerako, bizitzarako eta osotasun fisikorako eskubidea babesteko eskari gehiago izango ditu ELAk.