Titulazioen baliokidetza: administraria, administrari-laguntzailea eta beste kategoria batzuk

2012/02/09
Otsailaren 9an Osakidetzak baliokidetza-taulak argitaratu ditu bere web-orrian, Osakidetzaren postu funtzionalak arautzen dituen 186/2005 Dekretuan ezarritako titulazioen baliokideak zein diren jakiteko.