Diabetesa izateagatik baztertutako pertsona bati Ertzaintzaren hautagai izateko eskubidea aitortu dio Euskal Auzitegi Nagusiak

2022/10/27
Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusiak (EAEAN) pertsona bati Ertzaintzaren oinarrizko eskalako agentearen prozesura aurkezteko eskubidea aitortu dio. Akademiak diabetesa izateagatik perstona hori baztertu zuen.

Izangaia 2019an aurkeztu zen hautaketa-prozesura, eta Polizia eta Larrialdietako Euskal Akademiako zuzendari nagusiak ebatzi zuen kanpoan uztea, arrazoi medikoengatik. Horren aurrean, izangaiak berraztertzeko errekurtsoa aurkeztu zuen, diabetesa ez baitzen polizia-jarduerarekin bateraezina zen gaixotasun bat; izan ere, bitarteko udaltzain gisa lanean aritua zen. Helegitea baztertu zuten.

Jarraian, izangaiak ELAren bidez aurkeztu zuen demanda Gasteizko Administrazioarekin Auzietako Epaitegian, eta horrek ere ezetsi egin zuen. Azkenik, ELAk apelazio-errekurtsoa aurkeztu zuen EAEko Justizia Auzitegi Nagusian, eta horrek aurreko ebazpenak bertan behera utzi zituen, eta ondoriorik gabe utzi zuen hautaketa-prozesutik kanpo uztea. Horregatik, hurrengo faseetan jarraitzeko eskubidea aitortzen dio izangaiari. Karrerako funtzionario izendatzean amaitzen bada, 2019ko abenduaren 20tik aurrera aitortuko zaizkio ordainsari-ondorioak.

Epaiak dio diabetesa ezin dela orain arte bezala oro har baztertzeko arrazoitzat jo, eta baliozko bazterketaren kausa izan dadin, eragindako pertsonaren banakako balorazioa egin behar dela, eta emaitzek, inolako zalantzarik gabe, ondorioztatu behar dute, kasu horretan, lortu nahi den kategoriari esleitutako eginkizunak betetzeko ezgaitzen duela gaixotasunak.

Horregatik, ELAk exijitu du diabetesa behingoz kentzeko Euskal Poliziaren Hautaketa eta Prestakuntza Erregelamenduko bazterketarako arrazoi gisa.