Klima aldaketak gehiago eragiten die emakumeei, gutxiago eragiten duten arren

2020/03/10
Emakumeak dira errefuxiatu klimatikoen %80, eta muturreko tenperatura eta hondamendi naturalen ondorioz kaltetuenak dira. Klima aldaketak inpaktu diferentziala du. Emakumeek gizonek baino ekarpen txikiagoa egiten dute, baina ondorioak gehien jasaten dituztenak dira, eta horrek ekintza klimatiko feminista baten beharra dakar.

 

Klima aldaketaren arlo guztiek — kausek, eraginek eta horri aurre egiteko politikek — eragin desberdinak dituzte emakumeengan eta gizonengan. Klima aldaketa mugatu ahal izateko, trantsizio ekologiko bidezkoa egin beharko dugu, genero ikuspegia kontuan hartuta. Emakumeok egon behar dugu trantsizio honen erdigunean.

Pobrezia energetikoak ere gehiago eragiten die emakumeei gizonei baino. Gizonen eta emakumeen arteko soldata arrakala handiaren ondorioz, pobrezia energetikoak eta klima aldaketaren inpaktu klimatikoak gehien eragiten dien taldea da, hala nola uholdeak edo muturreko hotz eta beroak. Horren ondorioz, emakumeak ahulago daude talde gisa klimara egokitzeko erronken aurrean.

Ez da inolako sekretua zuzendaritza postuak gehienbat gizonek betetzen dituztela. Genero Berdintasunerako Europako Institutuaren datuen arabera, klima aldaketaren alorrean ardura duten lanpostuen %80 baino gehiago beraiek betetzen dituzte. Gauza bera gertatzen da arlo zientifikoan, nazioarteko foroetako eztabaidetarako txostenak ateratzen dituztenen artean, edo enpresetan, non zuzendaritza batzordeetako kideen% 95 eta senior managerren % 86 gizonak diren. Patriarkatua kaltegarria da gure klimarentzat. Maskulinotasunak, naturaren eta esplotazioaren menderatzeak edo hazkunde ekonomiko mugagabe baten promesak ingurumenaren degradazioa eta klima aldaketa areagotzen ditu. Klima aldaketarako irtenbideak ziurtatzeko eta erresilientzia eta egokitzapen modu berriak garatzeko, erdigunean justizia, zaintza eta elkartasuna bezalako balioak jarri behar dira.

Klima aldaketarako NBEren goi bilerek ez zuten generoaren aldagaia kontuan hartu 2012ra arte. 2015eko Parisko Akordioaren hitzaurreak honela dio: "Besteak beste, giza eskubideak, genero-berdintasuna eta emakumeen ahalduntzea errespetatu, sustatu eta aintzat hartzea klima aldaketari heltzeko neurriak hartzean". Hala ere, sarrera hori ez da loteslea, eta generoak garrantzi handiagoa izan behar du akordio horietan. Trantsizio justu bat behar dugu erregai fosiletan oinarritutako ekonomia batetik energia berriztagarrietan oinarritutako ekonomia berde batera. Baina hori ez da eraldaketa teknologiko bat izango denak berdin jarrai dezan, baizik eta eraldaketa ekonomiko eta sozial bat, besteak beste, emakumeak ahaldundu behar dituena.