Osasun sektorean eta sektore sozio-sanitarioan koronabirusagatik gertatzen diren kutsatzeak lan-istripuak izango dira

2020/06/17
Jarraian, osasun-sektoreko eta sektore soziosanitarioko koronabirusaren kasu susmagarriak eta baieztatuak lan-istriputzat hartzeko enpresan jarraitu beharreko urratsak zerrendatzen dira.

1. Aurrekariak

Martxoaren 10eko 6/2020 Legegintzako Errege Dekretuaren bosgarren artikuluak ezartzen duenez, "Koronabirus bidezko kutsatzeak edo isolamendu- aldiak, salbuespen gisa, lan-istripuarekin parekatutako egoeratzat hartuko dira."

Hori aldi baterako ezintasunaren prestazio ekonomikoari baino ez dagokio, "Salbu eta

frogatzen bada gaixotasuna lana egitean soilik kutsatu dela".

Hori oinarri hartuta, baja hartzen duten gaixoek, kontaktu estuek eta COVID-19rekiko bereziki zurgarriak diren pertsonek, oro har, dagokien oinarri arautzailearen % 75 jasotzen dute, eta enpresak kontingentzia profesionalen estaldura hitzartuta duen mutualitateak edo erakundeak ordaintzen du.

Hala ere, Gizarte Segurantzako Ministerioak apirilaren 15ean emandako jarraibideek, hau ezartzen dute: "Prozesu horien kontingentzia erabakigarria gaixotasun arrunta izango da beti".

Horrela, baja- eta alta-parteak osasun-sistema publikoko medikuek ematen dituzte beti, eta "Gizarte Segurantzako Institutu Nazionalean barne- prozedura bat egingo da lan-istripu bihurtzeko, aldi baterako ezintasunaren prestazio ekonomikoari dagokionez".

2. Kontingentzia profesionala

Hala ere, COVID-19ren ondorioak arintzeko neurri osagarriak ezartzen dituen maiatzaren 26ko 19/2020 Legegintzako Errege Dekretuaren 9. artikuluak ezartzen duenez, beren lanbidean ari direla koronabirusa hartu duten osasun- zentroetan edo zentro soziosanitarioetan lan

egiten duten langileen prestazioak lan- istripuaren ondoriozkotzat joko dira, "Laneko arriskuen prebentzio-zerbitzuek hala egiaztatzen dutenean".

Kontsiderazio hori "alarma-egoera amaitu eta hurrengo hilabetera arte" gertatutako kutsadurei aplikatzen zaie, eta hori erreferentzia-aldi berean emandako lan-istripuaren partearen bidez egiaztatzen da.

Ildo horretan, Osasun Ministerioaren lan- arriskuen prebentzioko zerbitzuetarako jarduketa-prozedura, ekainaren 8koa, eguneratzeak honako hau adierazten du: "Horrek esan nahi du maiatzaren 28tik aurrera baja- eta alta-parteak dagokion Gizarte Segurantzarekin Elkarlanean Diharduen Mutuak emango dituela".

Horregatik, ondorio guztietarako lan-istriputzat aitortzeko, sektore sanitarioan eta soziosanitarioan zerbitzuak ematen dituzten koronabirusen kasu susmagarri eta baieztatuek honako hauek eskatu behar dizkiote enpresari:

A) prebentzio-zerbitzuak lan-istripuak eragindako kontingentzia profesionala egiaztatzeko eredua betetzea, Osasun Ministerioaren prebentzio-zerbitzuetarako jarduera-prozeduraren I. eranskinean jasotakoa.

B) Istripuaren parte ofiziala lan-agintaritzari jakinaraztea, Lan Istripuen Adierazpen Elektronikoaren (DELT @) sistemaren bidez, azaroaren 19ko TAS/2926/2002 Aginduan ezarritakoaren arabera.