OSALANek ELAk aurkeztutako salaketari erantzun dio, ikerketaren arloan arrisku psikosozialen ebaluazio eguneraturik ez dagoelako

2022/04/27
2022ko apirilaren 20ko txostenaren bidez, ELA-Ertzaintzaren prebentzio ordezkariak egindako salaketari erantzun zion, arriskuen ebaluazio berri baten beharra agerian utziz

Txostenaren ondorioetan honako hau nabarmentzen da:

 1. Antolaketa-aldaketak eta lantokien aldaketak gertatu direnez, arrisku psikosozialak berriz ebaluatzea gomendatzen da.

2. Diagnostiko zehatzagoa egitea. Arrisku psikosozialen ebaluazioa atalka/taldeka egitea gomendatzen da eta, horrela, gure analisiarekin ataletako langile guztiengana iritsi ahal izatea.

3. Komeni da sakonki aztertzea profil deskriptiboan emandako emaitzak, langileek faktore eta azpifaktore bakoitzaren aurrean duten jarrera adierazten duen informazio zehatza. Faktore bakoitzari buruzko alderdi zehatzei buruzko datuak emango dizkigu. Gainera, informazio hori lagungarria izan daiteke egokitzat jotzen ez diren faktoreak hobetzeko abiarazi behar diren ekintza partikularrak bideratzeko.

4. Arriskuen ebaluazioak osasunerako kaltegarriak diren egoerak agerian jartzen baditu, horiek ezabatzeko edo murrizteko prebentzio-neurriak garatu beharko dira.

5. Ekintza praktiko zehatzak izan behar dute, aurre egin nahi dioten arriskuaren neurrira diseinatuta egon behar dute, eta posible izan behar dute proposatzen diren lantokiaren testuinguru espezifikoan. Argi eta garbi zehaztutako eta identifikatutako arrisku psikosozialei buruzko helburu operatiboak izan behar dituzte, hartzaile talde zehatzak, itzulpen praktikoa eta exekuzio-epeak izango dituzten ekintza zehatz eta espezifikoak, proposatutako jarduketetarako ekintza-baliabide edo -bitarteko nahikoak, helburuen eta bitartekoen arteko oreka, prebentzioaren arloan erantzukizunak dituzten erakundeko pertsona guztien artean zereginak eta funtzioak esleitzea, eragina balioestea ahalbidetuko duten adierazle zehatzak eta, hala badagokio, esku-hartze psikosoziala birformulatzea ahalbidetuko dutenak.

6. Langile guztiei emaitzen eta ekintza-proposamenen berri eman beharko zaie. Langile bakoitzari zuzenean eman beharko zaio bere lanpostuari edo eginkizunari eragiten dioten arrisku espezifikoen berri, baita arrisku horiei aplikatu beharreko babes- eta prebentzio-neurrien berri ere.

(IKUS DOKUMENTUA)